Sivuston käyttöehdot

Näissä käyttöehdoissa kerromme Internet-sivuillamme julkaistavan aineiston käyttöä koskevat ehdot sekä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme. Ylläpitäjillä on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Vastuu sivujen sisällöstä

Internet-sivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa. Kaikki sivuillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana. Sivusto tekee parhaansa, jotta näillä sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa mutta ei vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perustella tehtyjen toimien tuloksesta. Sivustoon ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingosta, joka saattaa aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen.

Portaalin ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa näille sivuille linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta. Vastaavasti emme myöskään vastaa sivuillamme olevien keskustelupalstojen tai muiden vastaavien kävijöiden lähettämää aineistoa sisältävien palveluiden sisällöstä. Ylläpidolla on oman harkintansa mukaan oikeus mutta ei velvollisuutta poistaa kävijöiden lähettämä aineisto sivuiltamme.

Sivustolle lähetetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia tai ole lainvastaista tai loukkaavaa sekä vastaa kaikista kustannuksista, joita sivustolle lähetetyn aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden johdosta syntyy.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Sivusto ei kerää tai käsittele henkilötietoja.

Sivuston kävijöiden anonyymi analytiikka

Sivuillamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Tässä yhteydessä emme kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies -tiedostojen lähettämisen koneellensa mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujemme osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen.